Reduktora remonts laivas motoriem.

Viss biežāk pie reduktora remonta ir vainojams motora īpašnieka nolaidība vai nevērība, protams, ir arī izņēmumi, kā, piemēram, nodilums, alumīnija korozija. Ja laivas reduktoram laicīgi netiek novērstas radušās problēmas, tas var draudēt ar prāvu naudas summiņu.

Laivas reduktoru lielākais ienaidnieks ir ūdens, kur blīvslēgiem jānodrošina hermētiskums, bet ne vienmēr tas tā ir. Iemesli var būt dažādi - uztīta makšķerēšanas aukla uz dzenskrūves ass, kura sabojā blīvslēgu, saliekta dzenskrūves ass un citas nelaimes. Dzenskrūves asi parasti saliec, ja dzenskrūve tiek apdauzīta pret akmeņiem un to vēl vieglāk izdarīt, ja reduktoram jau iepriekš ir nolauzta apakšējā spura. Tieši tāpat ir ar reduktora zobratiem, tiem var nolauzt kādu no zobrata zobiem. Bieži vien laivas motora īpašnieks nemaz nezina, ka reduktora zobratam trūkst kāds no zobiem, bet tas ir līdz brīdim... Ja reduktorā ir ūdens, tas sabojā: gultņus, zobratus un korpusu. Vairāk par motora apkopi var izlasīt šajā rakstā "Piekaramo laivas motoru rudens apkope un ieziemošana".

Reduktors bieži vien ir dārgākais detaļu komplekts dzinējā, kurš var sastādīt pat 90% no dzinēja cenas.


Pazīmes, kas varētu liecināt, ka ar laivas motora reduktoru kaut kas nav kārtībā, un tas būtu jāparāda speciālistam:

 • Reduktora korpusā nonācis ūdens, kā rezultātā eļļa vairs nav caurspīdīga, bet gan gaiši matēta (emulsija).
 • Motoram stāvot vertikāli un ne ūdenī, zem reduktora parādās eļļas piles.
 • No laivas reduktora, nolietajā eļļa ir metāla skaidas. Ir reduktori, kur korpusā, pieejamā vietā, ir iestrādāts magnēts, kas pievelk metāla skaidas. Ja šis magnēts ir ar skaidām, reduktors būtu jāatrāda speciālistam.
 • Ja no laivas reduktora parādās skaņas, kuras līdz šim nav bijušas.
 • Lec ārā no ātruma.
 • Ar krakšķi liekas ātrumā.
 • Slikti slēdzas ātrumā.
 • Vizuāli, trūkst kāda no reduktora daļām.
 • Līka vai savērpta ass, pie kuras pieskrūvēta dzenskrūve.

Laivu motora reduktora remonta darbi.

 • Blīvslēgu maiņa reduktoram.
 • Gultņu maiņa reduktoram.
 • Salauzto zobratu maiņa reduktoram.
 • Reduktora zobratu regulēšana.
 • Sajūga maiņa reduktoram.
 • Dzenskrūves ass maiņa reduktoram.
 • Reduktora korpusa remonts un krāsošana.

Neliels seriāls par reduktora remontu.

Klients vasaras beigās savam piekaramajam 2 taktu 70 zirgu laivas motoram bija nolēmis veikt rudens apkopi. Motoru bija iegādājies vasaras vidū un tikai braucis, jo nav bijušas nekādas problēmas. Vizuāli apskatot motora reduktoru bija skaidrs, ka reduktora korpuss ir cietis no korozijas, nolauzta apakšējās spura, nenozīmīgā vietā divas nelielas plaisa.

Nolejot eļļu no reduktora, tika konstatēts, ka eļļai ir emulsija un tai klāt ir dažādi metāliski svešķermeņi. Tika nolemts no motora noņemt reduktoru un to izjaukt. Izjaukšanas process bija ilgs, jo alumīnija korpuss bija tik sakorodējis, ka to nevarēja izjaukt ne ar kādiem speciālajiem instrumentiem, mērcēšanu un sildīšanu. Tika nolemts reduktoru drusku sagraizīt, tas nesa augļus. Viss ticamāk šis dzinējs ir nācis no Anglijas vai kādas citas valsts, kur ūdens ir daudz sāļāks nekā pie mums.

Reduktora remonts laivas motoram

Izjaucot reduktoru tika konstatēts, ka reduktora mazajam zobratam trūkst viens zobs. Konkrētajam motoram, lietotus zobratus labā stāvoklī Latvijā nebija iespējams atrast, tika pasūtīti jauni zobrati, visi blīvslēgi un citas sabojātās detaļas. Konkrētajam motoram zobrati aptuveni maksā 220 LVL, citiem motoriem to sasniedz pat 700 LVL.

Laivas reduktora zobrati, reduktora remonts

Kamēr tiek gaidītas pasūtītās detaļas, tiek nolemts savest kārtība reduktora alumīnija korpusu. Tika sametinātas plaisas, iegrieztās rievas, uztaisīta un piemetināta nolauztā apakšējā spura, atjaunotas blīvslēgu vietas un ar smilšu strūklu notīrīta visa krāsa.

Laivas reduktora korpusa remonts, alumīnija metināšana

Reduktora korpuss tiek sagatavots krāsošanai. Reduktors tiek gruntēts ar speciālu grunts krāsu, kas paredzēta alumīnijam, vēlāk tiek krāsots ar speciālu ūdens noturīgo krāsu.

Laivas reduktora korpusa gruntēšana un krāsošana

Reduktors tiek izmazgāts, ielikti jauni zobrati, blīvslēgi un nomainītas citas maināmās detaļas. Reduktora zobrati tiek noregulēti atbilstoši ražotāja prasībām. Kad reduktors ir salikts, tas tiek pārbaudīts uz spiediena noturību, atbilstoši ražotāja prasībām. Tad tiek ielieta speciālā reduktoru eļļa laivu dzinējiem un reduktors tiek piestiprināts pie motora kājas.

Laivas reduktora pārbaude uz spiediena noturībuLaivas reduktora korpusa piestiprināšana pie motora kājas.

Citi darbi.

Laivas reduktora korpusa remonts
Laivas reduktora korpusa remonts
Laivas reduktora korpusa remonts
Laivas reduktora korpusa remonts
Laivas reduktora korpusa remonts
Laivas reduktora korpusa remonts
Laivas reduktora korpusa remonts
Laivas reduktora korpusa remonts
Laivas reduktora korpusa remonts
Laivas reduktora korpusa remonts
Laivas reduktora korpusa remonts

Reduktora remonts laivas motoriem